NKRF-søk: Et samarbeid mellom NKRF og Riksrevisjonen

Denne nettsiden gir deg mulighet for lynraskt søk i NKRFs (Norges Kommunerevisorforbund) dokumentbase for forvaltningsrevisjoner. Vi snakker her om fulltekstsøk i over 3500 rapporter. Lenker til (stort sett) alle rapportene er også inkludert.

Utgangspunktet for denne nettsiden var at Riksrevisjonen for egen del hadde behov for å kunne søke i rapporter fra NKRFs medlemmer. Rett og slett for å kunne følge med hva som produseres av forvaltningsrevisjoner på kommunalt plan. Riksrevisjonen laget således først en intern løsning, basert på høsting fra nett av alle NKRF-rapportene.

Samtidig hadde NKRF stort ønske om en lignende løsning. Derfor og kort sagt, hvorfor ikke fikse litt på Riksrevisjonens interne løsning og legge den ut som en nettside? NKRF stiller således med datagrunnlaget og Riksrevisjonen med den tekniske løsningen.

Spørsmål, kommentarer og forslag til forbedringer mottas med takk.

Kontaktperson NKRF (datagrunnlaget): Daglig leder Rune Tokle
Kontaktperson Riksrevisjonen (teknisk løsning): Avdelingsdirektør Jan Roar Beckstrøm

Litt om “Søkeinstillinger”

På søkesiden finnes det noen valg under menyen “Søkeinstillinger”. Her følger en kort gjennomgang av disse valgene.

Frasesøk

Frasesøk er søk etter ord som følger etter hverandre i teksten. Om du for eksempel søker etter “kommunens budsjett”, så søker du altså etter denne frasen. Det er således ikke et Boolsk ELLER-søk, der du får treff på “kommunens” ELLER “budsjett”.

Nøyaktig søk

Nøyaktig søk er nettopp det. Du får altså treff på nøyaktig det du søker etter. Om du for eksempel søker etter “eldreomsorg”, så får du treff kun på dette, og ikke på “eldre” eller “omsorg”.

Fuzzy søk

Fuzzy søk gir deg treff selv om søket skulle være noe omtrentlig, og det tillater skrivefeil. Du får således treff på for eksempel “riksrevisjon” om du skriver “riskrevisjn”. Fuzzy søk kan være verd å prøve om du ikke vet helt hvordan det du leter ette er formulert.

Kun treff på alle ord

Dette er vel selvforklarende. Du får treff på alle ord om du søker på flere ord samtidig, uavhengig av hvorvidt ordene finnes i samme dokument, i samme setning osv.

Prioriter nye dokumenter

Dette valget er basert på en såkalt decay-funksjon som definerer nyere dokumenter som mer akutelle enn eldre dokumenter. Alt annet likt vil således nyere dokumenter komme høyere oppp i søkeresultatet enn eldre dokumenter. Denne funksjonen bidrar også til å speede opp søket.

Personvern

Dette nettstedet benytter Google Analytics for å innhente statistikk om bruk av nettstedet. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi anonymiserer alle IP-adresser som lagres i Google Analytics slik at identifiserbar informasjon ikke skal bli lagret.

Powered by: